Ignacjanskie Rekolekcje w Kanadzie

Strona informacyjna o tym gdzie i kiedy, mozna wziąć udzial w Rekolekcjach Ignacjanskich na terenie Kanady, Ontario.

Specyfika Rekolekcji Ignacjańskich

Ćwiczenia duchowe, powszechnie zwane rekolekcjami ignacjańskimi, są formą rekolekcji prowadzącą do spotkania z Bogiem i z sobą samym. Nazywane są rekolekcjami ignacjańskimi, gdyż ich autorem jest św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów. W rzeczywistości nie on wymyślił czy stworzył tę metodę, ale opisał w niej to, co sam wcześniej przeżył i w jaki sposób był prowadzony przez Boga. Ich ogromna skuteczność i moc, sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy, doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia w 1548 roku przez papieża Pawła III książeczki „Ćwiczeń duchownych”, opisującej treść rekolekcji i sposób ich odprawiania.

Ćwiczenia duchowe, przeżywane w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym i w całkowitym milczeniu, stwarzają szczególną okazję do odkrycia miłości Bożej oraz do lepszego poznania siebie. Przeprowadzają rekolektanta przez kolejne etapy życia duchowego, tradycyjnie określane jako: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Są szkołą modlitwy - zwłaszcza medytacyjnej, kontemplacyjnej i rachunku sumienia - oraz okazją do uczenia się rozeznawania koniecznego do właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji. Osobom stojącym przed wyborem drogi życia ćwiczenia duchowe pomagają w dokonaniu właściwego wyboru. Służą pomocą także tym, którzy chcą dokonać reformy życia. W trakcie ćwiczeń rekolektant [osoba przechodząca rekolekcje] dzieli się z osobą towarzyszącą mu w rekolekcjach [kierownikiem duchowym] swoimi problemami i radościami na drodze odkrywania Boga.

Stałe punkty rekolekcyjnego dnia to:

•  Wprowadzenie do medytacji i kontemplacji

•  Medytacje lub kontemplacje

•  Rozmowa z osobą towarzyszącą

•  Eucharystia

•  Adoracja Najświętszego Sakramentu

•  Rachunek sumienia

A  dla kogo więc są takie rekolekcje?

Duchowość ignacjańska nie jest cudownym środkiem niezawodnie gwarantującym sukces i na pewno nie jest dla wszystkich. Dla kogo więc jest? Dla ludzi, którzy szukają swojej własnej drogi do Boga, osobistej i bliskiej z Nim relacji – i często nie mogą sobie z tym poradzić. Jest dla tych, którzy są zajęci i zabiegani, przeciążeni obowiązkami i zadaniami, którzy, z racji zawodu czy sytuacji rodzinnej, wciąż innym poświęcają swój czas i energię. Jest dla tych, którzy myślą logicznie, cenią sobie systemowe i hierarchiczne uporządkowanie, ale jest też dla tych o umyśle humanisty, wyobraźni artysty i wrażliwości poety. Jest również dla osób przedkładających twórcze działanie nad powielanie wzorów, a także indywidualizm nad działanie w grupie. Jest wreszcie dla tych wszystkich, których nie obejmują wymienione wyżej kategorie, ale którzy po prostu pragną, aby Jezus był dla nich rzeczywiście „drogą, prawdą i życiem”. 

 

title

Click to add text, images, and other content